CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CÁC KHÓA TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Nghề Chế bản

  • Các môn cơ sở (học chung)

STT

Môn học

Thời lượng

1.                   

Chính trị

15 tiết

2.                   

Pháp luật

15 tiết

3.                   

Giáo dục quốc phòng

15 tiết

4.                 

Anh văn căn bản

50 tiết

5.                   

Anh văn chuyên ngành

15 tiết

6.                   

Điện kỹ thuật

20 tiết

7.                   

Tin học căn bản

50 tiết

8.                   

Đại cương in Offset

30 tiết

9.                   

Tiêu chuẩn chất lượng ấn phẩm

15 tiết

10.               

Nguyên vật liệu in căn bản

15 tiết

11.               

Vật liệu in nâng cao

15 tiết

12.               

An toàn lao động

10 tiết

13.               

Lý thuyết màu & pha màu

30 tiết

  • Các môn chuyên ngành

STT

Môn học

Thời lượng

1.                   

Bình và phơi bản

30 tiết

2.                   

Adobe Photoshop (xử lý ảnh)

75 tiết

3.                   

Adobe Illustrator hoặc CorelDraw! (đồ họa)

75 tiết

4.                   

Adobe InDesign (dàn trang)

75 tiết

5.                   

Xử lý file PDF và Bình trang điện tử

30 tiết

6.                   

Quản lý chất lượng Chế bản

5 tiết

7.                   

Công nghệ CTF và CTP

20 tiết

8.                 

Ôn và Thi tốt nghiệp

10 tiết

 

Yêu cầu đầu vào: Học sinh đã biết tin học căn bản và có máy tính xách tay

Nghề in Offset

  • Các môn cơ sở (học chung)
  • Các môn chuyên ngành

STT

Môn học

Thời lượng

1.       

Kỹ thuật in offset tờ rời

–          Nguyên lý in phẳng

–          Các bộ phận chính của máy in

–          Canh chỉnh áp lực in

–          Cân bằng mực nước

–          Dung dịch làm ẩm

–          Vấn đề chồng màu

60 tiết

2.       

Kỹ thuật in offset cuộn

–          Sơ đồ, nguyên lý máy in cuộn

–          Sự khác biệt giữa in tờ rời và in cuộn

–          Nguyên lý cân bằng mực nước

–          Mực in

15 tiết

3.       

Bảo trì bảo dưỡng máy in

10 tiết

4.       

Quản lý chất lượng in

5 tiết

5.     

Ôn và Thi tốt nghiệp

10 tiết

 

Học sinh thực tập 8 tháng tại các nhà in có thiết bị in hiện đại

Nghề Thành phẩm

Bao bì hộp thiếc

  • Các môn cơ sở (học chung)
  • Các môn chuyên ngành

STT

Môn học

Thời lượng

1.       

Cấu tạo máy, nguyên lý vận hành, kiểm soát chất lượng các máy:

–          Máy gấp

–          Máy bắt

–          Máy đóng thép lồng

–          Máy vào bìa keo nhiệt

–          Máy bế

–          Máy dán, máy bồi

60 tiết

2.       

Cấu tạo máy, nguyên lý vận hành, kiểm soát chất lượng các máy:

–          Máy khâu chỉ

–          Máy xén 1 mặt, 3 mặt

–          Xén bụng cấn bìa

30 tiết

3.       

–          Máy cán màng

15 tiết

4.       

Quản lý sản xuất thành phẩm

5 tiết

5.       

Bảo dưỡng thiết bị sau in

10 tiết

6.      

Ôn và Thi tốt nghiệp

10 tiết

Học sinh thực tập 8 tháng tại các nhà in có thiết thành phẩm hiện đại

Scroll to top