CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CÁC KHÓA TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Nghề Chế bản

  • Các môn cơ sở (học chung)
STT Môn học
1. Chính trị
2. Pháp luật
3. Giáo dục quốc phòng
4. Anh văn căn bản
5. Anh văn chuyên ngành
6. Điện kỹ thuật
7. Tin học căn bản
8. Đại cương in Offset
9. Tiêu chuẩn chất lượng ấn phẩm
10. Nguyên vật liệu in căn bản
11. Vật liệu in nâng cao
12. An toàn lao động
13. Lý thuyết màu & pha màu
  • Các môn chuyên ngành
STT Môn học
1. Bình và phơi bản
2. Adobe Photoshop (xử lý ảnh)
3. Adobe Illustrator hoặc CorelDraw! (đồ họa)
4. Adobe InDesign (dàn trang)
5. Xử lý file PDF và Bình trang điện tử
6. Quản lý chất lượng Chế bản
7. Công nghệ CTF và CTP
8.                  Ôn và Thi tốt nghiệp

Yêu cầu đầu vào: Học sinh đã biết tin học căn bản và có máy tính xách tay

Nghề in Offset

  • Các môn cơ sở (học chung)
  • Các môn chuyên ngành
STT Môn học
1. Kỹ thuật in offset tờ rời –          Nguyên lý in phẳng –          Các bộ phận chính của máy in –          Canh chỉnh áp lực in –          Cân bằng mực nước –          Dung dịch làm ẩm –          Vấn đề chồng màu
2. Kỹ thuật in offset cuộn –          Sơ đồ, nguyên lý máy in cuộn –          Sự khác biệt giữa in tờ rời và in cuộn –          Nguyên lý cân bằng mực nước –          Mực in
3. Bảo trì bảo dưỡng máy in
4. Quản lý chất lượng in
5. Ôn và Thi tốt nghiệp

Học sinh thực tập 8 tháng tại các nhà in có thiết bị in hiện đại

Nghề Thành phẩm

Bao bì hộp thiếc
  • Các môn cơ sở (học chung)
  • Các môn chuyên ngành
STT Môn học
1. Cấu tạo máy, nguyên lý vận hành, kiểm soát chất lượng các máy: –          Máy gấp –          Máy bắt –          Máy đóng thép lồng –          Máy vào bìa keo nhiệt –          Máy bế –          Máy dán, máy bồi
2. Cấu tạo máy, nguyên lý vận hành, kiểm soát chất lượng các máy: –          Máy khâu chỉ –          Máy xén 1 mặt, 3 mặt –          Xén bụng cấn bìa
3. –          Máy cán màng
4. Quản lý sản xuất thành phẩm
5. Bảo dưỡng thiết bị sau in
6. Ôn và Thi tốt nghiệp

Học sinh thực tập 8 tháng tại các nhà in có thiết thành phẩm hiện đại

Scroll to top